Uchwała Nr XXVII/156/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych dla których o

Uchwała Nr XXVII/156/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk.