Uchwała Nr XXVII/148/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXVII/148/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Załącznik 1 i 2.