Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie.

Wydatki majątkowe.

Pzychody i rozchody.

Dotacje 2017.