Uchwała Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

WPF.

Wykaz przedsięwzięć.