Uchwała nr XXX/167/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzica, gmina Kramsk.

Uchwała nr XXX/167/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzica, gmina Kramsk.