Uchwała nr XXX/168/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kram

Uchwała nr XXX/168/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk.