Uchwała Nr XXX/171/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za okr

Uchwała Nr XXX/171/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za okres od 01 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku.