Uchwała Nr XXX/173/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela ni

Uchwała Nr XXX/173/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.