Uchwała Nr XXX/169/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXX/169/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

WPF