Uchwała Nr XXX/170/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXX/170/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja  2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.

Plan  wydatków  majątkowych  na  rok 2017.