Uchwała Nr XXXI/177/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2016.

Uchwała Nr XXXI/177/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2016.