Uchwała Nr XXXI/178/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXI/178/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.