Uchwała Nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.