Uchwała Nr XXXII/187/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wy

Uchwała Nr XXXII/187/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.