Uchwała Nr XXXII/188/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach

Uchwała Nr XXXII/188/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną albo Gminę.