Uchwała Nr XXXII/192/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicz

Uchwała Nr XXXII/192/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie oraz przejęcia jej należności i zobowiązań przez ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie.