Uchwała Nr XXXII/193/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w W

Uchwała Nr XXXII/193/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem oraz przejęcia jej należności i zobowiązań przez ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.