Uchwała Nr XXXIII/198/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działa

Uchwała Nr XXXIII/198/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną albo Gminę.