Uchwała Nr XXXIII/201/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II

Uchwała  Nr XXXIII/201/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.