Uchwała nr XXXII/194/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Uchwała nr XXXII/194/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.