Uchwała Nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz wprowadzenia zwolnień.