Uchwała Nr XXXIV/208/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.

Uchwała Nr XXXIV/208/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.