Uchwała Nr XXXIV/209/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej na rok 2018, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXIV/209/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej na rok 2018, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.