Uchwała Nr XXXV/217/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzica, gmina Kramsk.

Uchwała Nr XXXV/217/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzica, gmina Kramsk.