Uchwała Nr XXXV/218/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXV/218/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.