Uchwała Nr XXXV/221/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kramsk a Miastem Konin celem przekazania Miastu Konin zad

Uchwała Nr XXXV/221/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kramsk a Miastem Konin celem przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.