Uchwała Nr XXXV/224/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2015-2018”.

Uchwała Nr XXXV/224/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2015-2018”.