Uchwała Nr XXXV/227/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2017-2021.

Uchwała Nr XXXV/227/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2017-2021.