Uchwała Nr XXXV/228/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kramsku oraz szczegółowych waru

Uchwała Nr XXXV/228/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kramsku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.