Uchwała Nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uzasadnienie do uchwały.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.