Skargi i wnioski

Skargi i wnioski kierowane do Wójta Gminy Kramsk można:

1) przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk

2) złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

3) złożyć w sekretariacie w godzinach:

4) złożyć ustnie do protokołu (osoba zamierzająca skorzystać z prawa do złożenia skargi lub wniosku ustnie do protokołu powinna dysponować dokumentem potwierdzającym jej tożsamość).

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez Wójta Gminy Kramsk w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 16.30 po uprzednim umówieniu spotkania przez sekretariat.

Ważne informacje

 

Wzór wniosku o udostępnienie  informacji publicznej znajduje się w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA.