UCHWAŁA NR XXIX/231/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

UCHWAŁA NR XXIX/231/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.