UCHWAŁA NR XXXI/249/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/249/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.