UCHWAŁA NR XXXI/253/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXXI/253/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.