Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Petycja dot. dezynfekcji część II od Szulc-Efekt.Modyfikacja dokumentu2020-08-07 13:24:59Patryk Gensch
Petycja dot. dezynfekcji część II od Szulc-Efekt.Utworzenie dokumentu2020-08-07 13:24:36Patryk Gensch
Petycja dot. dezynfekcji od Szulc-Efekt.Utworzenie dokumentu2020-08-07 13:23:40Patryk Gensch
Wyjaśnienie treści SIWZUtworzenie dokumentu2020-08-07 13:12:54Patryk Gensch
Zmiana treści SIWZUtworzenie dokumentu2020-08-06 14:49:31Patryk Gensch
IGP.271.3.7.2020.KFS rozeznanie - instalacja sieci SP Wysokie.Modyfikacja dokumentu2020-08-06 14:22:31Patryk Gensch
IGP.271.3.8.2020.KFS rozeznanie - szkolenia dla nauczycieliUtworzenie dokumentu2020-08-06 14:22:22Patryk Gensch
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia do właściwych organów o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowyModyfikacja dokumentu2020-08-06 14:19:06Patryk Gensch
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaModyfikacja dokumentu2020-08-06 14:18:57Patryk Gensch
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia do właściwych organów o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowyPublikacja dokumentu2020-08-06 14:18:25Patryk Gensch
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaUtworzenie dokumentu2020-08-06 14:18:06Patryk Gensch
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia do właściwych organów o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowyUtworzenie dokumentu2020-08-06 14:15:06Patryk Gensch
Budowa farmy fotowoltaicznej "Jabłków" o łącznej mocy do 5 MW, składającej się z wolnostojących modułów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i Utworzenie dokumentu2020-08-06 14:09:37Patryk Gensch
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kramsk w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022Utworzenie dokumentu2020-08-03 16:47:04Marta Sobczak
IGP.271.1.7.2020.MKModyfikacja dokumentu2020-08-03 16:41:18Marta Sobczak
IGP.271.1.7.2020.MKUtworzenie dokumentu2020-08-03 16:40:54Marta Sobczak
UCHWAŁA NR XX/170/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2019.Utworzenie dokumentu2020-08-03 15:48:00Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XX/169/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.Utworzenie dokumentu2020-08-03 15:47:29Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XX/168/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.Modyfikacja dokumentu2020-08-03 15:46:19Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XX/168/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.Utworzenie dokumentu2020-08-03 15:46:13Patryk Gensch